historie obce

Vesnička Chrtníky byla založena v jednom z nejkrásnějších údolí regionu Východočeského kraje, než do této přírodní krásy zasáhla lidská ruka.

V prehistorii bylo na tomto místě moře a vznikly zde podmínky pro vytvoření horniny zvané „diabas“. Proto tu je v těsné blízkosti vesnice velký kamenolom. Po zaniklém křídovém moři se zde našly různé fosílie (viz foto ve fotogalerii) a zbytky kostí dávno vyhynulých zvířat. Ještě nedávno se zde našly zbytky žraločích zubů.

Jméno vesnice vzniklo od slova „chrtnik“ – byl to název psárů, kteří cvičili psy chrty pro vrchnost v nedalekých Cholticích. Ves byla pravděpodobně založena koncem 14. století. Existuje listina z 9.května 1397, kde „prodává Jindřich z Košumberka a Chlumu, řečený Lacembok, polovinu tvrze v Cholticích spolu se dvory kmetcí s platy v Chrtnicích Jenovi z Lipky“.

Původní obyvatelé této vesničky stavěli svá obydlí pod skalnatým svahem zvaným „Dudek“, kde byl a dosud je les zvaný „Havraník“ vedle dnešního kamenolomu. Protékal zde potok zvaný „Zlatotok“ (dnes Struha), který se na jaře často rozvodňoval a bral s sebou původní skromná obydlí. Potok byl vždy osázen olšemi a je tomu tak dodnes. Ve vesnici byla i cihelna s jednou pecí. Zůstaly zde dodnes jámy od kopání hlíny. Hlína v okolí Chrtníků je výborná např. na vymazání kachlových kamen. V malém lesíku zvaném „Olšina“ bylo mnoho studánek, pouze jedna se dala použít. Byla v ní voda s vysokým obsahem železa. Studánky už dnes neexistují.

V blízkosti kamenolomu byla pila a snad dávno předtím i mlýn. Za kamenolomem je místo, kde se říká „V Dolech“, kde byly hluboké jámy a snad i šachty. Bylo to místo nebezpečné, hlavně pro děti, pro které to bylo „zakázané ovoce“.

Podle pověstí se v Chrtníkách ve středověku rýžovalo zlato a od toho vzniklo jméno potoka „Zlatotok“. Dále zde byl tvrdý křemen, ze kterého se vyráběly středověké nástroje. Našlo se tu nádobí z období kolem roku 1500, kde podle geologů jsou svislé čáry vyryty pazourkem.

 

Permanent link to this article: http://chrtniky.tode.cz/historie-obce/

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain