současnost obce

V současnosti se Chrtníky řadí ke členům dobrovolného svazku obcí Podhůří Železných hor, jehož cílem je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, zejména spolupráce při obnově a rozvoji venkova, nebo při přípravě a realizaci rozvojových programů Evropské unie.

Obec má vybudován veřejný vodovod, dešťovou kanalizaci a proběhla zde také celková plynofikace. Občané mohou využívat obecní úřad a obecní hospodu. V jihozápadní části katastru se nachází funkční kamenolom, jenž patří k nejvýznamnějším v České republice.

Středem obce protéká potok „Zlatotok“ (úředně Struha) osázený olšemi.

Permanent link to this article: http://chrtniky.tode.cz/soucasnost-obce/