současnost obce

Současné Chrtníky se řadí ke členům dobrovolného svazku obcí Podhůří Železných hor, jehož cílem je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, zejména spolupráce při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů Evropské unie.

Vesnice má vybudován veřejný vodovod a proběhla zde také celková plynofikace. Občané mohou využívat obecní úřad a pohostinství. V jihozápadní části katastru se nachází funkční kamenolom, jenž patří k nejvýznamnějším v České republice.

Středem obce protéká potok „Zlatotok“ (úředně Struha) osázený olšemi.

Permanent link to this article: http://chrtniky.tode.cz/soucasnost-obce/

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich